LEBANS s.r.o. Pekáreň
Pozícia:
L E B A N S s.r.o.
Adresa:
Sídlo spoločnosti:
Podlavická cesta 16
IČO: 44 991 380
Obchodný register Okresného súdu v B. Bystrici, odd. Sro, vl.č. 17171/S
974 09 Banská Bystrica

Prevádzka Pekáreň:
Rakytovská cesta 86,
974 05 Banská Bystrica
mob: +421 908 913 338
pevná linka: 048 416 27 67

Prevádzka predajňa:
Vajnorská 1357/64(Nová Doba) 831 03 Bratislava
lebans.predajna@gmail.com
mob: +421 907 831 957
Odoslať e-mail
(voliteľné)